slovesa.eu

Vítejte na stránce slovesa.eu.

Obsah

Anglická slovesa

anglická nepravidelná slovesa - přehled anglických nepravidelných sloves
Abecední seznam anglických nepravidelných sloves, tzv. irregular verbs. Ke každému nepravidelnému slovesu je v přehledu uveden jeho infinitiv, minulý čas, příčestí minulé a nejčastější český překlad.

Německá slovesa

německá nepravidelná slovesa - abecedně seřazený přehled německých silných nepravidelných sloves
Abecední seznam sestavený dle základních německých sloves s vyznačením odlučitelných předpon. U každího slovesa je uvedeno,zda se v participiu II použije se sein nebo haben.

Slovesa v různých jazycích

angličtina - různé druhy anglických sloves
Anglická pravidelná a nepravidelná sloves, frázová slovesa, modální slovesa.

nepravidelná slovesa - slovesa s nepravidelnými tvary
Při studiu jazyků zpravidla narážíme na různé výjimky z pravidel, patří k nim i nepravidelná slovesa.

Děkujeme, že jste navštívili některý z našich webů. Budeme rádi, když se k nám budete vracet.
www.jaknapsat.cz a http://slovesa.eu/


Copyright © 2008 slovesa.eu :: vytisknout